Na heel wat wikken en wegen, hebben we beslist om tot aanplanting over te gaan van de “Monarch druif”. Waarom ?

·       Ik hou echt van de typische Dornfelder smaak en aroma’s

·       Heb te weinig de mogelijkheid om deze soorten gemiddeld 10x te behandelen en kies daarom voor een iets resistentere soort.

·       De Monarch wordt daarom omschreven als de “milieuvriendelijkere versie” van de Dornfelder.

·       Het is geen evidente keuze die zeker risico’s bevat. Anderzijds kan dit een voordeel zijn : het is een specfiek ontwikkelde variëteit die toelaat om op een milieuvriendelijke manier wijn te maken. 

·       Het was ook geen evidentie om deze soort te mogen aanplanten. De aanvraag om toch te mogen aanplanten in het “buitenland” werd toch ontvankelijk verklaard dankzij ook het positieve werk van de kweker in Duitsland (Sibbus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog maar weinig ervaring met deze wijndruif in onze contreien maar in de Duitse literatuur is men vrij positief over de kwaliteit van de wijn en over de resistentie van de druif.

Volgens dit artikel van Juli 2004 (Staatliches Weinbauinstitüt Freiburg) zijn de kenmerken van deze druif:

·       Uitloop en bloei is gemiddeld dus niet zeer vroeg of zeer laat (schaal 5)

·       Is de resistentie tegen valse meeldauw zeer goed (schaal 1-2)

·       Is de resistentie tegen echte meeldauw behoorlijk (schaal 2-5) maar voorzichtigheid blijft geboden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn ervaringen ?

1. De Monarch is effectief zeer resistent tegen echte/valse meeldauw. Heb tot nu toe nog geen enkele keer moeten ingrijpen.

2. Het is een gezonde sterke groeier met een heel mooi blad.

3. De Monarch is wel gevoelig voor botrytis, voornamelijk op het einde van de rijping. Dus op tijd oogsten indien een natte periode op het einde van de rijping

4. Tot nu toe was het suikergehalte en de toename hiervan vrij beperkt. Uiteraard hadden we in 2015 een zeer natte en relatief koude Septembermaand dus wellicht te vroeg om conclusies te trekken. Evolutie suikergehalte in het oogstjaar 2015 :